• آرشیو اخلاق در پژوهش


سخنرانی علمی « فرهنگ : علت یا معلول؟ »
با سخنرانی دکتر مرتضی مردیها - سه شنبه 21 آذرماه 1396 - ساعت 13:00 تا 15:00 - سالن همایش دانشکده علوم ارتباطات
 ٠٩:٣٢ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " بازاندیشی سیستمیک در روش تحقیق مدیریت "
صاحب نظر : آقای دکتر حنفی زاده - ناقدان : دکتر دانایی فرد و دکتر قربانی زاده - شنبه 18 آذر 1396 ساعت 10:00 تا 12:00 - سالن شورا - دانشکده مدیریت و حسابداری
 ١٠:٣٥ - 1396/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
Essential Science Indicators - November 2017
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان پیوست
 ١٧:١٥ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " کاربرد عملگرهای خانواده OWA در تصمیم گیری چندگانه "
صاحب نظر : خانم دکتر پرند - ناقدان : دکتر صفایی و دکتر متین فر - سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت 12:30 - سالن شماره 2 ساختمان اداری
 ٠٩:٣٥ - 1396/09/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " الگوی توسعه پایدار جامع و یکپارچه با تأکید بر قلمرو موضوعی، ساحت مکانی و محدوده زمانی "
صاحب نظر : خانم دکتر زاهدی - ناقدان : دکتر صرافی و دکتر واعظی - شنبه 4 آذر 1396 ساعت 10 - سالن شورا دانشکده مدیریت و حسابداری
 ٠٨:١٨ - 1396/09/05 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>