• آرشیو اخلاق در پژوهش


کرسی ترویجی: «روشمند بودن قرآن پژوهی خاورشناسان در دوره معاصر»
دکتر محمد کاظم شاکر، دوشنبه 96/2/18، ساعت 15، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 ١٠:٥٣ - 1396/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی: «نظریه زبان نزد فارابی با تاکید بر کتاب الحروف»
دکتر قاسم پورحسن، دوشنبه 96/2/18، ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 ١٠:٣٥ - 1396/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی: «هنر و ادبیات در پرتو روانکاوی»
دکتر حسین پاینده، شنبه 96/2/16، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 ٠٩:١٥ - 1396/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی: «روش شناسی پژوهش های پسانوین گرا در مطالعات سازمانی»
دکتر جهانیار بامداد صوتی،سه شنبه 96/2/12، ساعت 9، دانشکده مدیریت و حسابداری
 ٠٩:٠٤ - 1396/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی: «راهبرد توسعه مناطق روستایی کشور براساس برنامه ریزی مشارکتی»
دکتر محمود جمعه پور، 96/1/28، ساعت 12:30، سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی
 ٠٨:٠٣ - 1396/01/28 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>