• آرشیو اخلاق در پژوهش


کرسی ترویجی: «بررسی ویژگی های شعر نامرغوب»
دکتر غلامرضا مستعلی پارسا، دوشنبه 96/2/25، ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 ٠٨:٥٠ - 1396/02/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی: «تفسیر نوکانتی پل ناتورپ از مثل افلاطونی»
دکتر یوسف نوظهور، سه شنبه 96/2/19، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 ١١:٠٥ - 1396/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی: «روشمند بودن قرآن پژوهی خاورشناسان در دوره معاصر»
دکتر محمد کاظم شاکر، دوشنبه 96/2/18، ساعت 15، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 ١٠:٥٣ - 1396/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی: «نظریه زبان نزد فارابی با تاکید بر کتاب الحروف»
دکتر قاسم پورحسن، دوشنبه 96/2/18، ساعت 13:30، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 ١٠:٣٥ - 1396/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی: «هنر و ادبیات در پرتو روانکاوی»
دکتر حسین پاینده، شنبه 96/2/16، ساعت 10، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
 ٠٩:١٥ - 1396/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>