• آرشیو اخلاق در پژوهش


موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار می کند :
کرسی ترویجی : " تأثیر پیوندهای تجاری و سیاسی بر عملکرد کسب و کار "
دکتر جمشید امانی - یکشنبه 95/10/05 ساعت 14 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو
 ١٤:٥٨ - 1395/10/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : «الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی»
دکتر علی خورسندي‌طاسكوه - دوشنبه 95/09/29 ساعت 10:30 الی 12 - سالن شورای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 ١٨:٢٢ - 1395/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه کرسی ترویجی :
کرسی ترویجی : "نقش محوری اعتقادات ماورائی و دین در ایجاد و توسعه انقلابات پیشنهادی چایلد"
دکتر اکبر پورفرج - سه شنبه 95/09/28 - 11 الی 13 - سالن شورا دانشکده مدیریت و حسابداری
 ١١:٥٠ - 1395/09/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده علوم ریاضی و رایانه برگزار می کند :
کاهش ابعاد داده به روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)و کاربرد آن در پردازش تصویر
دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی - سه شنبه 95/10/07 - 12 الی 13 - سالن شماره 3 دانشکده اقتصاد
 ١١:١٣ - 1395/09/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده علوم ریاضی و رایانه برگزار می کند :
طراحی سازوکار برمبنای تئوری بازی مکان
دکتر فرشته آزادی پرند - سه شنبه 95/09/30 ساعت 12 الی 13 - سالن 3 دانشکده اقتصاد
 ١٠:٣٣ - 1395/09/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>