• آرشیو اخبار و صفحات


رونمایی از دو سامانه نشریات جهان اسلام و رصدخانه علم جهان اسلام

به گزارش ایسنا، 

سامانه نشریات جهان اسلام با هدف بررسی میزان اثرگذاری و استنادهای دریافتی نشریات علمی جهان اسلان راه اندازی شد. در این سامانه نشریات به ۴ درجه کیفی Q۱  تا Q۴ تقسیم شدند. نشریات چارک اول Q۱ با کیفیت‌ترین نشریات علمی جهان اسلام هستند.

در سامانه نشریات علمی جهان اسلام حدود ۲۵۰۰ نشریه از سراسر جهان اسلام گردآوری شده است که در آخرین سالی که کیفیت نشریات مورد محاسبه قرار گرفته است تنها هزار و ۹۷۰ نشریه امتیاز کیفی را دریافت کرده‌اند از این رو تنها حدود ۵۰۰ نشریه در چارک اول قرار می‌گیرند.

نشریات نمایه شده در این سامانه به ۳ زبان عربی، فارسی و انگلیسی تحریر شده‌اند و نشریات بر اساس شاخص‌هایی چون ضریب تاثیر، نیم عمر استناد کننده، نیم عمر استناد شونده و نشریات استناد کننده و استناد شونده ارزیابی خواهند شد.

رونمایی از رصدخانه علم جهان اسلام از دیگر برنامه‌های نشست معاون پژوهشی وزیر علوم بوده است.

رصدخانه علم جهان اسلام با هدف تحت پوشش قرار دادن اطلاعات علمی کلیه کشورهای دنیا و به ویژه کشورهای اسلامی طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه اطلاعات کمی مربوط به کلیه کشورهای دنیا در طول ۱۸ سال گذشته‌ را گرد آوری کرده و آن را برای اتخاذ سیاستگذاری‌های علمی ایران و کشورهای اسلامی دسترسی پذیر کرده است.

رصدخانه علم جهان اسلام به تحلیل وضعیت دانشگاه‌های برتر در سطح کشورهای اسلامی و همچنین خود کشورها پرداخته است. تحلیل و رتبه‌بندی این دانشگاه‌ها و همچنین کشور برحسب شاخص‌های مختلف از جمله تعداد مدارک کیفی، تولید علم برتر، تعداد استنادها و نسبت تعداد استنادها به ازای مقالات صورت می‌گیرد.

 

http://www.isna.ir/news/96052415115

تاریخ درج خبر: 1396/05/25 - ساعت درج خبر: ٠٠:٠٦ - شماره خبر: ٣٩٥٧ - تعداد بازدید: 1049


خروج