• آرشیو اخبار و صفحات


پیش اجلاسیه طرح : " ازمادی گرایی به معناگرایی در فهم روابط بین الملل "
صاحب نظر : دکتر حسین سلیمی - ناقدان : دکتر رضا سیمبر ، دکتر محمدرضا دهشیری و اصغر کیوان حسینی - چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت 13-10 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 ١٥:٣٤ - 1396/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : مقابله بخش های ترجمانی کتاب "نهادهای مالی"
صاحب نظر : دکتر جمشیدامانی - ناقدان : دکتر رضا عیوض لو و دکتر مرتضی اعلاباف - یکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 14:00 - سالن کنفرانس - موسسه آموزش عالی بیمه اکو
 ١١:٣٨ - 1396/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان مطالعه موردی شاهنامه "
صاحب نظر : دکتر ماندانا تیشه یار - ناقدان : دکتر بهرام امیراحمدیان و دکتر سعید شکوهی - دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت 16:30 - موسسه آموزش عالی بیمه اکو
 ١٥:١٠ - 1396/12/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " ظرفیت های الهیات اجتماعی برای تبدیل شدن به رشته ای دانشگاهی "
صاحب نظر : دکتر محمد تقی زاده داوری - ناقدان : دکتر غلامرضاذکیانی و دکتر یونس نوربخش - دوشنبه 21 اسفند ساعت 13 تا 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 307
 ١٤:٥٤ - 1396/12/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " ساختار هندسی مدلهای مالی "
صاحب نظر : دکترمحمدجلودارممقانی - ناقدان : دکتربیژن ظهوری زنگنه و دکتر عبدالساده نیسی - دوشنبه 14 اسفندساعت 13 - 12 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - ساختمان اداری سالن 2
 ١٤:٤٧ - 1396/12/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>