• آرشیو اخبار و صفحات


کرسی ترویجی : " ظرفیت های الهیات اجتماعی برای تبدیل شدن به رشته ای دانشگاهی "
صاحب نظر : دکتر محمد تقی زاده داوری - ناقدان : دکتر غلامرضاذکیانی و دکتر یونس نوربخش - دوشنبه 21 اسفند ساعت 13 تا 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی اتاق 307
 ١٤:٥٤ - 1396/12/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " ساختار هندسی مدلهای مالی "
صاحب نظر : دکترمحمدجلودارممقانی - ناقدان : دکتربیژن ظهوری زنگنه و دکتر عبدالساده نیسی - دوشنبه 14 اسفندساعت 13 - 12 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - ساختمان اداری سالن 2
 ١٤:٤٧ - 1396/12/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " چالش هویت ورزشی در ورزش "
صاحب نظر : آقای دکتر حبیب هنری - ناقدان : دکتر غلامرضا شعبانی بهار و دکتر محمود گودرزی - یکشنبه 20 اسفند 96 ساعت 13 تا 15 - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 ١٣:٣٥ - 1396/12/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " شایستگی های معلمی "
صاحب نظر : آقای دکتر کامران شیروندی - ناقدان : دکتر غلامحسین رضایت و دکتر حسن ملکی - دوشنبه 7 اسفند 96 ساعت 11 تا 12 - طبقه 5 - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 ١١:٤٦ - 1396/12/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " کاربرد یادگیری تقویتی توزیعی در مدل سازی عامل محور برای بازار برق ایران "
صاحب نظر : دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی - ناقدان : دکتر حمیدکردبچه و دکتر فرزاد اسکندری - سه شنبه 8 اسفند ساعت 12:30 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - ساختمان اداری سالن 3
 ١٤:٤٧ - 1396/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>