• آرشیو اخبار و صفحات


کرسی ترویجی : " توانمندسازی استراتژیک کسب و کارها با رویکرد کوانتومی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی "
صاحب نظر : آقای دکتر مهدی ابراهیمی - ناقدان : دکتر بهمن حاجی پور و دکتر وحید خاشعی - شنبه 25 آذر 1396 ساعت 11:00 تا 13:00 - سالن شورا - دانشکده مدیریت و حسابداری
 ٠٩:٣٠ - 1396/09/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور
هفته پژوهش ، فناوری و صنعت - چهارشنبه 22 آذر ماه سالن همایش های شماره 1 - نمایشگاه بین المللی تهران
 ١٩:٠٦ - 1396/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : " یک ارزیابی از اصل موضوع اشباع ناپذیری ترجیحات در نظریه مصرف کننده از منظر نظریه عدالت رالز "
صاحب نظر : آقای دکتر سیروس امیدوار - ناقدان : دکتر محمد نعمتی و دکتر محمدجواد نوراحمدی - دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 09:30 تا 11:30 - سالن شماره 3 - دانشکده اقتصاد
 ١٥:٠٩ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی
برگزاری سومین دوره بین المللی مدرسه روش تحقیق علامه طباطبائی - 7بمهن تا 2 اسفندماه سال 1396 - پژوهشکده فرهنگ پژوهی
 ١٤:٣٠ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
سخنرانی علمی « جایگاه مردم در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی »
با سخنرانی دکتر علی عابدی رنانی - سه شنبه 21 آذرماه 1396 - ساعت 10:00 تا 12:00 - سالن همایش دانشکده علوم ارتباطات
 ٠٩:٤٣ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>