• همایش و نشست ها


. .

 

The effects of three different exercise modalities on markers of male reproduction in healthy subjects

a randomized controlled trial

اثر رشته‌های ورزشی بر شاخص‌های تولید مثل مردان در افراد سالم
مطالعه کنترل شده تصادفی

مقاله تحقیقی آقای دکتر بختیار ترتیبیان دانشیار دانشكده علوم‌ورزشي‌وتربيت‌بدني دانشگاه و دکتر بهزاد حاجی‌زاده که در مجله ریپروداکشن ، جزء بهترین مقالات سال 2016 در حوزه بیولوژی باروری  شناخته شده است. در بین مقالات تحقیقی نیز رتبه اول را به خود اختصاص داده است .

تاریخ درج خبر: 1395/12/14 - ساعت درج خبر: ١٥:١٩ - شماره خبر: ٢٨٧٨ - تعداد بازدید: 1963


خروج