• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی: «نقش ادراک نخبگان در حل و فصل منازعه ها»

تاریخ درج خبر: 1396/01/28 - ساعت درج خبر: ٠٧:٥٤ - شماره خبر: ٣١٤٨ - تعداد بازدید: 1044


خروج