• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی: «روشمند بودن قرآن پژوهی خاورشناسان در دوره معاصر»

تاریخ درج خبر: 1396/02/16 - ساعت درج خبر: ١٠:٥٣ - شماره خبر: ٣٣٤٣ - تعداد بازدید: 506


خروج