• همایش و نشست ها


گزارش جدیدطرح آمایش و رتبه بندی دانشگاه ها

گزارش طرح سطح بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بر اساس اعلام نتایج جدید سطح بندی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی دولتی دانشگاه علامه طباطبائی در تراز عملکرد بین المللی و در انجام ماموریت های محوری خود در توسعه علم و فناوری، گسترش مرزهای دانش و کمک به رفع چالش های ملی به عنوان دانشگاه تخصصی سطح یک کشور برگزیده و معرفی شد.

براین اساس دانشگاه علامه طباطبائی در کنار پنج دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، صنعتی شریف و علم و صنعت ایران به عنوان دانشگاه هایی با عملکرد در سطح بین المللی و با عملکرد تخصصی در سطح یک کشور معرفی شدند. بر اساس نتایج این سطح بندی جدید که با در نظر گرفتن اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه و با ارزیابی ۱۲۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی دولتی این نتایج بدست آمد، تمامی دانشگاه های دولتی کشور ماموریت گرا شده و به چهار سطح: بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی تقسیم شدند.


تاریخ درج خبر: 1396/08/09 - ساعت درج خبر: ١٠:١٢ - شماره خبر: ٤٥٥٠ - تعداد بازدید: 875


خروج