• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسلام و ارائه الگوی آرامش خانواده مبتنی بر گفتمان "

تاریخ درج خبر: 1396/08/20 - ساعت درج خبر: ١٤:٤٦ - شماره خبر: ٤٦٣٥ - تعداد بازدید: 624


خروج