• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " توانمندسازی استراتژیک کسب و کارها با رویکرد کوانتومی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی "

تاریخ درج خبر: 1396/09/21 - ساعت درج خبر: ٠٩:٣٠ - شماره خبر: ٤٩٣٦ - تعداد بازدید: 1073


خروج