• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " تأثیر و کاربردهای اخلاق در علم فقه "

تاریخ درج خبر: 1396/09/22 - ساعت درج خبر: ١٣:٢١ - شماره خبر: ٤٩٥٥ - تعداد بازدید: 865


خروج