• همایش و نشست ها


«آنک پاریس» نوشته دکترمیرجلال الدین کزازی اثر شایسته تقدیر جایزه ادبی جلال آل احمد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر میرجلال الدین کزازی پس از دریافت جایزه خود در سخنانی خطاب به وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی عنوان کرد :

آقای وزیر فرهنگ، من خوش نمی دارم دنباله این نامه فرهنگ را به زبان برانم. زیرا بر این باورم ایرانیان مردمانی فرهیخته، اندیشه ورز، خردور بوده اند. حتی آنانکه دانش نیاموخته اند. سرزمین ما همواره سرزمین فر و فرزانگی بوده. آوازه ما در پهنه گیتی به پاس فرهنگ است، شما اگر مرد فرهنگ باشید، مرد ایران هستید. در شگفتم که گاه در چنین بزمی سخن می رود که ما در کار ادب و داستان و اندیشه فروتر از دیگرانیم. در حالی که تنها یک داستان کهن ایرانی که در ایران ساسانی پدید آمده با نام «هزار افسان» با دگرگونی که در ایران می یابد با نام «هزار و یک شب» جهانی می شود و امروز باختریان توده مردم خاور زمین را با این کتاب می شناسند. کدام کتاب را در خاور سراغ دارید که چنین بوده باشد.

تاریخ درج خبر: 1396/10/17 - ساعت درج خبر: ١٨:٢٠ - شماره خبر: ٥١٧٣ - تعداد بازدید: 788


خروج