• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " الهی بودن قرآن فراتر از تحدی و اعجاز "

تاریخ درج خبر: 1396/11/21 - ساعت درج خبر: ١٨:١٧ - شماره خبر: ٥٤٦٣ - تعداد بازدید: 684


خروج