• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " ساختار هندسی مدلهای مالی "

تاریخ درج خبر: 1396/12/14 - ساعت درج خبر: ١٤:٤٧ - شماره خبر: ٥٦٩٧ - تعداد بازدید: 703


خروج