• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " ظرفیت های الهیات اجتماعی برای تبدیل شدن به رشته ای دانشگاهی "

تاریخ درج خبر: 1396/12/14 - ساعت درج خبر: ١٤:٥٤ - شماره خبر: ٥٦٩٨ - تعداد بازدید: 753


خروج