• همایش و نشست ها


فراخوان حمایت از پژوهشگران - صندوق علمی مشترک راه ابریشم

صندوق علمی مشترک راه ابریشم(SRSF)  در سومین سال اجرای خود از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققین ایرانی و محققین آکادمی علوم چین (CASدر شش زمینه علمی ذیل حمایت در چارچوب ضوابط حمایت به عمل می آورد :

·         انرژی های تجدید پذیر

·         علوم شناختی

.        فناوری نانو

·         مواد پیشرفته

·         علوم آب

·         مهندسی پزشکی

در چارچوب این فراخوان سه نوع حمایت از پژوهشگران صورت می گیرد :

·         پروژه های تحقیق و توسعه مشترک

·         برگزاری کارگاه های مشترک

·         تبادل محققین در دوره های کوتاه مدت

تاریخ درج خبر: 1397/02/19 - ساعت درج خبر: ١١:١٣ - شماره خبر: ٦٠٨٠ - تعداد بازدید: 578


خروج