• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی : " مقایسه پردازش داده با استفاده از یادگیری آماری و یادگیری ماشین "

تاریخ درج خبر: 1397/03/02 - ساعت درج خبر: ١٤:٤٣ - شماره خبر: ٦٢٣٦ - تعداد بازدید: 388


خروج