• همایش و نشست ها


دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

تمامی پژوهشـگران حوزه علـوم انسـانی و اسـلامی تا پایان روز پنج شنبه31 خرداد ماه 1397  فرصت دارند، آثار خود را شامل گـزارش نهایی پژوهش، پایان‌نامه و کتاب که در سه سال گذشته (از ابتدای فروردین 1394 تا پایان اسفند 1396) انجام شده است، در سایت این جشنواره ثبت کنند.

تاریخ درج خبر: 1397/03/06 - ساعت درج خبر: ١٨:٣٣ - شماره خبر: ٦٢٦٣ - تعداد بازدید: 402


خروج