اخبار

خبر روز

22 درصد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان

براساس آخرین رتبه بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری لایدن در سال جاری میلادی، 22 درصد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته اند.

ماموریت اصلی دانشگاه‌ها معرفت آفرینی است نه کارآفرینی

دوشنبه ۱۹شهریور، با میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد: نشست روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور

دکتردبیرمقدم "چاپ دو مقاله علمی-پژوهشی در سپتامبر2018 دستنامه زبانشناسی آکسفورد

دستنامه‌های آکسفورد امکانی برای ارائه مقالات معتبر تخصصی و به روز از پژوهش‌های تأثیرگذار و برجسته برای زمینه‌سازی تحقیقات آتی در علوم مختلف است.

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

مدرسۀ علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیأت علمی به منظور افزایش تعامل با صاحبنظران علوم شناختی کشور برگزار خواهد شد.

کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی

ششمین دوره ارتقای مهارت های پژوهشی اعضای هیات علمی با عنوان(نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی) از یکشنبه 1397/06/11 در هتل کیش مهر فریدونکنار

جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه

اعلام فراخوان جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه تا 30 مرداد 1397

همایش و نشست‌ها

22 درصد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان

براساس آخرین رتبه بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری لایدن در سال جاری میلادی، 22 درصد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته اند.

ماموریت اصلی دانشگاه‌ها معرفت آفرینی است نه کارآفرینی

دوشنبه ۱۹شهریور، با میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد: نشست روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور

دکتردبیرمقدم "چاپ دو مقاله علمی-پژوهشی در سپتامبر2018 دستنامه زبانشناسی آکسفورد

دستنامه‌های آکسفورد امکانی برای ارائه مقالات معتبر تخصصی و به روز از پژوهش‌های تأثیرگذار و برجسته برای زمینه‌سازی تحقیقات آتی در علوم مختلف است.

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

مدرسۀ علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیأت علمی به منظور افزایش تعامل با صاحبنظران علوم شناختی کشور برگزار خواهد شد.

کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی

ششمین دوره ارتقای مهارت های پژوهشی اعضای هیات علمی با عنوان(نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی) از یکشنبه 1397/06/11 در هتل کیش مهر فریدونکنار

جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه

اعلام فراخوان جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه تا 30 مرداد 1397

کرسی

22 درصد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان

براساس آخرین رتبه بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری لایدن در سال جاری میلادی، 22 درصد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته اند.

ماموریت اصلی دانشگاه‌ها معرفت آفرینی است نه کارآفرینی

دوشنبه ۱۹شهریور، با میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد: نشست روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور

دکتردبیرمقدم "چاپ دو مقاله علمی-پژوهشی در سپتامبر2018 دستنامه زبانشناسی آکسفورد

دستنامه‌های آکسفورد امکانی برای ارائه مقالات معتبر تخصصی و به روز از پژوهش‌های تأثیرگذار و برجسته برای زمینه‌سازی تحقیقات آتی در علوم مختلف است.

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

مدرسۀ علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیأت علمی به منظور افزایش تعامل با صاحبنظران علوم شناختی کشور برگزار خواهد شد.

کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی

ششمین دوره ارتقای مهارت های پژوهشی اعضای هیات علمی با عنوان(نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی) از یکشنبه 1397/06/11 در هتل کیش مهر فریدونکنار

جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه

اعلام فراخوان جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه تا 30 مرداد 1397

اخلاق در پژوهش

22 درصد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان

براساس آخرین رتبه بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری لایدن در سال جاری میلادی، 22 درصد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته اند.

ماموریت اصلی دانشگاه‌ها معرفت آفرینی است نه کارآفرینی

دوشنبه ۱۹شهریور، با میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد: نشست روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور

دکتردبیرمقدم "چاپ دو مقاله علمی-پژوهشی در سپتامبر2018 دستنامه زبانشناسی آکسفورد

دستنامه‌های آکسفورد امکانی برای ارائه مقالات معتبر تخصصی و به روز از پژوهش‌های تأثیرگذار و برجسته برای زمینه‌سازی تحقیقات آتی در علوم مختلف است.

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

مدرسۀ علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیأت علمی به منظور افزایش تعامل با صاحبنظران علوم شناختی کشور برگزار خواهد شد.

کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی

ششمین دوره ارتقای مهارت های پژوهشی اعضای هیات علمی با عنوان(نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی) از یکشنبه 1397/06/11 در هتل کیش مهر فریدونکنار

جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه

اعلام فراخوان جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه تا 30 مرداد 1397

همکاری های بین الملل

22 درصد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان

براساس آخرین رتبه بندی مرکز مطالعات علوم و فناوری لایدن در سال جاری میلادی، 22 درصد دانشگاه های ایران در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته اند.

ماموریت اصلی دانشگاه‌ها معرفت آفرینی است نه کارآفرینی

دوشنبه ۱۹شهریور، با میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد: نشست روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور

دکتردبیرمقدم "چاپ دو مقاله علمی-پژوهشی در سپتامبر2018 دستنامه زبانشناسی آکسفورد

دستنامه‌های آکسفورد امکانی برای ارائه مقالات معتبر تخصصی و به روز از پژوهش‌های تأثیرگذار و برجسته برای زمینه‌سازی تحقیقات آتی در علوم مختلف است.

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

مدرسۀ علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دکتری و اعضای هیأت علمی به منظور افزایش تعامل با صاحبنظران علوم شناختی کشور برگزار خواهد شد.

کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی

ششمین دوره ارتقای مهارت های پژوهشی اعضای هیات علمی با عنوان(نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی) از یکشنبه 1397/06/11 در هتل کیش مهر فریدونکنار

جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه

اعلام فراخوان جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه تا 30 مرداد 1397

تب دانشگاه علامه

دسترسی