فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری


شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش‌های بین‌المللی


شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کارگاه‌های علمی بین‌المللی


بازدید اعضای هیات علمی از مراکز آموزشی و پژوهشی بین‌المللی


شیوه نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی- پژوهشی  بین المللی


شیوه نامه برگزاری کارگاه ‏های علمی بین ‏المللی


شیوه نامه برگزاری همایش بین المللی


فرایند برگزاری همایش بین­المللی


درخواست برگزاری همایش بین­المللی


قرارداد برگزاری همایش بین المللی


شیوه نامه برگزاری کارگاه


فرایند برگزاری کارگاه


درخواست برگزاری کارگاه


قرارداد برگزاری کارگاه


پرسشنامۀ دعوت از سخنران خارجی


شیوه‌نامۀ برگزاری نشست‌های بین ­المللی


فرآیند برگزاری نشست بین‌المللی


شیوه نامه بازدید علمی اعضای هیأت علمی


گزارش علمي شركت در بازدید علمي بین‌المللی خارج از كشور


فرآیند بازدید علمی اعضای هیئت‌علمی


درخواست شرکت اعضای هیئت‌علمی در بازدیدهای علمی خارج از کشور