• آرشیو اخبار و صفحات


هشتمین فراخوان انتخاب رساله و پایان نامه‌ برتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هشتمین فراخوان  انتخاب رساله ها و پایان نامه‌های برتر در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تاریخ درج خبر: 1397/11/28 - ساعت درج خبر: ١٦:١٨ - شماره خبر: ٨١٧٩ - تعداد بازدید: 624


خروج