• آرشیو اخبار و صفحات


کرسی ترویجی : "مدل های گرافیکی احتمالی"
صاحب کرسی: دکتر وحید رضایی تبار - ناقدان: دکتر فرزام متین فر و دکتر مرتضی امینی - سه شنبه 6 آذر 97 ساعت 11:30 دانشکده علوم ریاضی و رایانه - سالن همایش
 ٠٩:٣٠ - 1397/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : "حقیقت به مثابه رابط بین فلسفه مشاء و عرفان در حکمت اسلامی"
صاحب کرسی: دکتر محسن حبیبی - ناقدان: دکترحسن مرادی و دکتر سعید انواری - یک شنبه 27 آبان97 ساعت 10 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری
 ١٥:٥٣ - 1397/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
رویداد ایده های نوآورانه و استارتاپ های اجتماعی
مرکز نوآوری اجتماعی با استفاده از روش های نو، راه حل های لازم برای حل آسیب های اجتماعی را با استفاده از ظرفیت فکری و دانش متخصصان و صاحبان ایده شناسایی کرده است.
 ١٦:٠٥ - 1397/08/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : "جنبه های گویش شناخت ترجمه ای نویافته از دست نوشت قرن 6 قرآن مجید"
صاحب کرسی: دکترغلامرضا مستعلی پارسا - ناقدان: دکترمحمد امیرجلالی و دکتر محمد صاحبی - سه شنبه 22 آبان97 ساعت 15 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - سالن مطهری
 ١٥:٥١ - 1397/08/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
کرسی ترویجی : "تحلیل سیستمی مفهوم تقوا در قرآن"
صاحب کرسی: دکتر وجه اله قربانی زاده - ناقدان: دکترپیام حنفی زاده ، دکتر وحید خاشعی و دکتر حسن علی اکبری - دوشنبه 14 آبان ساعت 13 دانشکده مدیریت - سالن شورا
 ١٠:٥٢ - 1397/08/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صفحه بعدی >>