کرسی ترویجی «ترجمه ادبیات کودک و نوجوان»

تاریخ : ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
محل برگزاری : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

ساعت: 13-11 در سالن شهید مطهری