هفتمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و ششمین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی

تاریخ : ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
محل برگزاری : مجمع عالی علوم انسانی اسلامی

ارسال چکیده مقالات: 31 فروردین، اصل مقالات 31 مرداد 1402