کرسی ترویجی: تبیین ضابطه جرم اقتصادی

۱۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۳ کد : ۱۶۰۶۱ کرسی ها
تعداد بازدید:۱۷۹
صاحب کرسی: دکتر امین جعفری، ناقدان: دکتر سیدمنصور میرسعیدی و دکتر صمد عزیزنژاد - دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi۱


نظر شما :