کرسی ترویجی

عقلانیت سیاسی در آموزه های نهج البلاغه

۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۲ کد : ۱۶۱۸۲ کرسی ها
تعداد بازدید:۲۲۳
صاحب کرسی: دکتر علی رجب زاده - ناقدان دکتر عباسعلی رهبر، دکتر سیدمحمدرضا محمودپناهی - یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ساعت: ۲۰:۳۰ - ۱۸:۳۰ https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi۱
عقلانیت سیاسی در آموزه های نهج البلاغه

کرسی ترویجی: عقلانیت سیاسی در آموزه های نهج البلاغه

صاحب کرسی: دکتر علی رجب زاده

ناقدان دکتر عباسعلی رهبر، دکتر محمدرضا محمودپناهی

 

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ساعت: ۲۰:۳۰ - ۱۸:۳۰


https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi۱


نظر شما :