مدرسه پاییزه اخلاق در پژوهش

۲۶ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۰۹ کد : ۱۶۲۳۲
تعداد بازدید:۲۶۷
بهداشت اخلاقی در فرایند پژوهش: از طرحنامه تا گزارش تاریخچه اخلاق در تحقیقات علوم انسانی جنبه های حقوقی تخلفات پژوهشی تحلیل تطبیقی اخلاق در پژوهش سو, رفتارهای پژوهشی پربسامد در تولید متون علمی
مدرسه پاییزه اخلاق در پژوهش

یکشنبه هفتم تا چهارشنبه 10 آذر ماه 1400

https://meeting.atu.ac.ir/ch/akhlagh

کلید واژه ها: پربسامد


نظر شما :