مدیریت همکاری های علمی بین المللی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

دکتر ماندانا تیشه یار

سرپرست مدیریت همکاریهای علمی بین ‏المللی

44737636

2

حمیده ادیبی

مسئول دفتر

گروه گسترش همکاریهای علمی بین ‏المللی

3

-...-...-

رئیس گروه گسترش همکاریهای علمی بین‏ المللی

44737665

4

شیرین تاجیک

کارشناس دانشجویان خارجی

44737682

5

 سیدحسین طباطبائی نسب

کارشناس پروژه های بین‏ المللی

44737665

6

علی اصغر حیدری

کارشناس تفاهم نامه های بین‏ المللی

44737682

گروه برنامه‌ریزی همکاری‌های بین‌المللی

7

فریبا جباری

رئیس گروه برنامه ریزی همکاریهای بین ‏المللی

44737682

8

 

کارشناس برگزاری رویدادهای بین‏ المللی و امورکنسولی

44737665

9

رز فضلی

کارشناس اعزام دانشجویان

44737665

10

رسول فیروزی

مترجم - مدیر سایت انگلیسی دانشگاه

44737682