معرفی مدیر

تعداد بازدید:۳۷۳

دکتر موسوی عبدالهی
مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و
عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دورۀ تصدی مدیریت:
شماره تلفن: 02144737636
آدرس ایمیل: mabdollahi@atu.ac.ir
آدرس ایمیل دوم: mabdollahi@atu.ac.ir
رزومه کامل: برای مشاهده رزومه کامل کلیک کنید

 

 

مسئول دفتر

حمیده ادیبی

حمیده ادیبی
منشی

تلفن تلفن:    02144737636
شماره فکس: 02144737636
ایمیل: adibi@atu.ac.ir