گروه گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی

تعداد بازدید:۴۰۰

اعضای گروه

 

دکتر احسان اکرادی

دکتر احسان اکرادی
رئیس گروه گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی و هماهنگ‌کنندۀ روابط دانشگاهی با افغانستان
شمارۀ اتاق: 323
شمارۀ تلفن: 02148392158
نشانی ایمیل: ekradi@atu.ac.ir

ایمیل دوم: ehsan.ekradi954@gmail.com

 

رسول فیروزی رسول فیروزی
مترجم، کارشناس مکاتبات بین‌المللی و
دبیر وبسایت‌های انگلیسی دانشگاه
شمارۀ اتاق: 323
شمارۀ تلفن: 02148392483
نشانی ایمیل: rasoul_firouzi@atu.ac.ir

 

نرگس سنایی دکتر نرگس سنایی
هماهنگ‌کنندۀ روابط دانشگاه با روسیه
شمارۀ اتاق: 324
شمارۀ تلفن: 02148392348
نشانی ایمیل: n.sanaei@atu.ac.ir

 

ماندانا سجادی ماندانا سجادی
کارشناس برگزاری رویدادهای بین‌المللی و امور کنسولی
شمارۀ اتاق: 323
شمارۀ تلفن: 02148392290
نشانی ایمیل: sajjadi@atu.ac.ir