معرفی مدیر

تعداد بازدید:0
معرفی مدیر

معرفی مدیر:

دکتر حسین اصلی پور

مدیر امور پژوهشی دانشگاه و عضو هیئت علمی در گروه مدیریت دولتی

شماره تلفن: 02148392139

آدرس ایمیل: aslipour@atuac.ir

رزومه کامل: برای مشاهده رزومه کامل کلیک کنید.