معرفی مدیر

تعداد بازدید:۰
معرفی مدیر

دکتر امیر زندمقدم

هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه علمی دانشیار عضو گروه زبان شناسی و زبان انگلیسی، ایشان از سال ۱۳۹۸ به عنوان مدیر امورپژوهشی دانشگاه منصوب شده‌اند. پیش از آن نیز مدت ۴ سال به عنوان مدیر مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه مشغول فعالیت بوده‌اند.

رزومه علمی پژوهشی (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری)
شناسه های اکادمیک بین المللی (
سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی)