گروه برنامه‌ریزی همکاری‌های علمی بین‌المللی

تعداد بازدید:0

اعضای گروه

 

فریبا جباری دکتر فریبا جباری
رئیس گروه برنامه‌ریزی همکاری‌های علمی بین‌المللی و اعزام‌کنندۀ دانشجو و استاد به خارج
شمارۀ اتاق: 324
شمارۀ تلفن: 02148392157
نشانی ایمیل: jabbari1347@atu.ac.ir

 

علی اصغر حیدری علی‌اصغر حیدری
کارشناس مسئول تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی
شمارۀ اتاق: 324
شمارۀ تلفن: 02148392154
نشانی ایمیل: ali.heydari.ac@gmail.com

 

سید حسین طباطبایی نسب

سید حسین طباطبایی‌نسب
کارشناس پروژه‌های پژوهشی مشترک بین‌المللی
شمارۀ اتاق: 323
شمارۀ تلفن: 02148392109
نشانی ایمیل: a.h.tabatabai@atu.ac.ir
ایمیل دوم: tabatabai.atu@gmail.com