معرفی مدیر

تعداد بازدید:0
معرفی مدیر

دکتر مظفر جمالیان پور

مدیر ارتباط با صنعت و عضو هیئت علمی در گروه حسابداری

شماره تلفن: 02148392139

آدرس ایمیل:m.jamalianpour@atu.ac.ir

رزومه کامل: برای مشاهده رزومه کامل کلیک کنید.