• همایش و نشست ها


برگزاری نشست "بررسی آئین‌نامه اجرایی اخلاق پژوهشی موسسات آموزش عالی"

اصلاح پیش نویس آئین نامه اجرایی براساس ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی


با حضور معاونین محترم پژوهشی دانشگاههای تربیت مدرس ، صنعتی اصفهان و علامه طباطبائی

مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران

و همچنین مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امورپژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

با میزبانی کارگروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ درج خبر: 1396/10/25 - ساعت درج خبر: ٢٠:٠١ - شماره خبر: ٥٢٥٢ - تعداد بازدید: 1379


خروج