• همایش و نشست ها


...

 

با عنایت به ضرورت و اهمیت افزایش سهم پژوهشگران دانشگاه در تولید و ترویج علم در جامعه علمی بین‌المللی، راهکارهای ممکن برای افزایش کیفیت و کمیت مقالات خارجی بررسی و با بازنگری موارد هزینه‌کرد پژوهانه (Grant) مندرج در بند 4 جدول الحاقی موضوع نحوه هزینه کرد ماده 4 دستورالعمل اجرائی آیین‌نامه مربوط (پرداخت هزینه چاپ مقالات)، فرایند کمک به چاپ مقالات خارجی در قالب کارگروه تخصصی کمک به ارتقاء و پذیرش مقالات به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

تاریخ درج خبر: 1396/10/28 - ساعت درج خبر: ١٤:٤٢ - شماره خبر: ٥٢٦٣ - تعداد بازدید: 2475


خروج