• همایش و نشست ها


نخستین مدرسه پائیزه علوم شناختی

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی با هدف آشنایی دانشجویان، دانش‌آموختگان دکتری و اعضای هیأت علمی رشته‌های مرتبط با حوزۀ شناختی دانشگاه و به منظور افزایش تعامل با صاحبنظران علوم شناختی کشور  برگزار خواهد شد. اجرای سه مرحله جداگانه در پاییز سال جاری پیش‌بینی شده است:

دورۀ اول) شناخت مفاهیم و مبانی نظری علوم شناختی     
دورۀ دوم) شناخت تکنیک ها و  ابزارهای علوم شناختی
دورۀ سوم) شناخت کاربردهای علوم شناختی
مخاطبان:
   اعضای هیأت علمی و دانشجویان پسادکتری دانشگاه‌های سراسر کشور و دانشجویان دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ درج خبر: 1397/10/12 - ساعت درج خبر: ١٥:٢١ - شماره خبر: ٧٩٠٥ - تعداد بازدید: 621


خروج