• همایش و نشست ها


اعطای «جایزه حقوق شهروندی» تقویت حضور عملی جامعه دانشگاهی در تحقق این مهم خواهد بود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ابتدای این نشست دکتر علومی یزدی معاون پژوهشی دانشگاه و دبیر علمی این جایزه ضمن معرفی و تبیین اهداف شکل گیری این ایده در دانشگاه علامه طباطبائی گفت: با توجه به نقش مهم و تاثیر گذار دانشگاه و نخبگان در تبیین علمی وجوه مختلف مسائل از جمله حقوق شهروندی و تحقق آن و نیز آموزش مردم برای پیگیری مطالباتشان، اجری این طرح در دانشگاه دنبال شد. او افزود: «جایزه حقوق  شهروندی» در دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه تخصصی علوم انسانی کشور و در اجرای یکی از مصوبات پژوهشی این دانشگاه  به عنوان یک طرح فراگیر دانشگاهی و در ایفای وظیفه ملی و دانشگاهی در قبال یک موضوع مهم است.

دبیر علمی این جایزه در ادامه گفت: این طرح به منظور رصد حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی، سازمان های مردم نهاد و تشکل های مرتبط با این حوزه و با مشارکت آنان اجرا و دنبال خواهد شد. او با اشاره به استقبال دولت و سازمان ها از این جایزه، به ابعاد مورد نظر در پایش و رصد حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این طرح مورد اقبال دولت و شورای عالی اداری قرار گرفته است و باید شاخصه های حقوق شهروندی با یک رویکرد علمی استخراج شود و براساس شاخصه ها، عملکرد دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس، سازمان های مردم نهاد مورد پایش عملکردی در یک بازه زمانی یک ساله قرار گیرد.

دکتر علومی یزدی به نتایج حاصل از این طرح نیز اشاره داشت و اضافه کرد: این شیوه عمل، علاوه بر تحقق رسالت دانشگاه در زمینه علمی و نقش اثرگذار آن در کمک به جامعه، جنبه تبلیغاتی نیز دارد تا انگیزه ها و دغدغه های رعایت حقوق شهروندی را در دستگاه های اجرایی، سازمان های مردم نهاد، نمایندگان مردم، نویسندگان، هنرمندان اعتلا بخشد و بر اساس استانداردهای حقوق شهروندی، ایفای این حق را افزایش دهد. او به تشکیل کمیسیون های تخصصی برای این جایزه اشاره کرد و گفت: صاحبنظرانی از سازمان ها و نهادهای مختلف حقوق شهروندی در کمیسیون های تخصصی این طرح شرکت خواهند داشت که امیدواریم با حضور اثرگذار آنان بتوانیم نقش جامعه علمی در زمینه حقوق شهروندی را در عمل ایفا نماییم. او اضافه کرد: اعضای شورای مرکزی این جایزه از اعضای هیات علمی  دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه های دیگر و کانون های مردم نهاد تشکیل شده است؛ که امیدورایم با راهنمایی و حمایت های معنوی و مادی آنان بتوانیم زمینه مناسبی برای  معرفی و تقدیر از فعالان حقوق شهروندی و نیز اعتلا و ارتقای انگیزه ها در ایفای حقوق شهروندی را فراهم نماییم.

عضو گروه آموزشی گروه حقوق خصوصی دانشگاه در ادامه با تشکر از حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در این نشست بیان داشت: امیدواریم با حمایت ها و راهنمایی هایی مادی و معنوی جمع حاضر این حرکت دانشگاهی به طور مستمر ادامه داشته باشد و به نتایج خوبی دست یابد. در ادامه این نشست دکتر وحید آگاه عضو هیات علمی گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل و دبیر اجرایی این طرح نیز در سخنانی ضمن تشکر از حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و سازمان ها در این نشست گفت: این جایزه یک جایزه دولتی نیست و تنها ذیل نام شریف علامه طباطبائی(ره) و دانشگاه مزین به نام ایشان است. او افزود: این جایزه دولتی نیست و مسقل است و جایزه دانشکده حقوق هم نیست و تنها با مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده حقوق اجرا خواهد شد. او سپس به معرفی اعضای هیات رئیسه این جایزه پرداخت.

در ادامه این نشست نمایندگان حاضر از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های فعال در این حوزه ضمن تقدیر از اقدام دانشگاه علامه طباطبائی در شکل‌گیری این طرح، به ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نظرات خود در این خصوص پرداختند.

تاریخ درج خبر: 1397/12/06 - ساعت درج خبر: ١٨:٣٠ - شماره خبر: ٨٢٥٧ - تعداد بازدید: 210


خروج