• همایش و نشست ها


کرسی ترویجی: "نقد عملکرد دیوان عدالت اداری در پذیرش تحدید قلمرو صلاحیت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی"

تاریخ درج خبر: 1398/10/09 - ساعت درج خبر: ١٧:١٧ - شماره خبر: ١٠٩٠٤ - تعداد بازدید: 176


خروج