• همایش و نشست ها


فراخوان ایده دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

تاریخ درج خبر: 1399/07/22 - ساعت درج خبر: ٠٩:٠٣ - شماره خبر: ١٣٠٧٦ - تعداد بازدید: 154


خروج