• همایش و نشست ها


دکتردبیرمقدم "چاپ دو مقاله علمی-پژوهشی در سپتامبر2018 دستنامه زبانشناسی آکسفورد

 

چاپ دو مقاله علمی-پژوهشی

از دکتر دبیرمقدم عضو هیأت علمی گروه زبان شناسی دانشگاه


در کتاب دستنامه زبانشناسی آکسفورد (چاپ سپتامبر 2018)کتاب دستنامه‌های آکسفورد امکانی برای ارائه مقالات معتبر تخصصی و به روز از پژوهش‌های تأثیرگذار و برجسته در یک موضوع خاص برای زمینه‌سازی تحقیقات آینده در این رشته‌ها است. این کتابچه‌ها، دانش پژوهان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را با تنوع دیدگاه های جدید در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی آشنا می‌کند.

تاریخ درج خبر: 1397/06/20 - ساعت درج خبر: ١٠:٥٧ - شماره خبر: ٦٨٠٨ - تعداد بازدید: 732


خروج