• همایش و نشست ها


برگزاری دومین روز از دوره اول مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

نخستین مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی با هدف آشنایی دانشجویان، دانش‌آموختگان دکتری و اعضای هیأت علمی رشته‌های مرتبط با حوزۀ شناختی دانشگاه و به منظور افزایش تعامل با صاحبنظران علوم شناختی کشور  برگزار خواهد شد.

اجرای سه مرحله جداگانه در پاییز سال جاری پیش‌بینی شده است:

دورۀ   اول) شناخت مفاهیم و مبانی نظری علوم شناختی     
دورۀ   دوم) شناخت تکنیک ها و  ابزارهای علوم شناختی
دورۀ سوم) شـناخت کاربردهای علوم شـناختی
مخاطبان:
 دانشجویان و دانش‌آموختگان محترم دورۀ دکتری دانشگاه و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه برگزاری مدرسه پاییزه علوم شناختی

تاریخ درج خبر: 1397/07/25 - ساعت درج خبر: ١٥:٥٨ - شماره خبر: ٧١٤١ - تعداد بازدید: 580


خروج