• همایش و نشست ها


پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

به اطلاع اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می رساند اخیراً همایشی تحت عنوان "ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان / دانشگاه علامه طباطبایی" مشغول به تبلیغ می باشند.براین اساس متذکر میشود همایش مذکور هیچ گونه ارتباطی با دانشگاه علامه طباطبائی ندارد و فقط یکی از سالن های دانشگاه برای مدتی محدود در اجاره آن خواهد بود.

قابل ذکر اینکه پنجمین همایش دو سالانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی (The 5th ELT Conference) توسط گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ 11 اردیبهشت 1398 برگزار خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1397/11/23 - ساعت درج خبر: ٠٩:٣٤ - شماره خبر: ٨١٢٦ - تعداد بازدید: 633


خروج