• همایش و نشست ها


تقدیر از تلاش های بی شائبه کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در آستانه سالگرد تاسیس نهاد حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره (ویژه علوم انسانی، معارف دینی و هنر) به منظور بررسی عملکرد، چالش های پیش روی، راهکارهای توسعه و ارتقاء کرسی ها و نیز اعطای «گواهی ملی کرسی موفق» به صاحبان نظریه و نوآوری دفاع شده برگزار شد، از دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی به دلیل تلاش های بی شائبه در مدیریت کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) با اهدا لوح وتندیس تقدیر به عمل آمد.

برگزاری مرتب جلسات کمیته، مصوبات منتهی به برگزاری کرسی‌های تخصصی و ترویجی، ارتباط پیگیرانه و تعامل شایسته با هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، از موارد موردنظر در اعطای «تقدیرنامه کمیته دستگاهی برتر در حوزه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» به رئیس دانشگاه عنوان‌شده است.

در بخش‌هایی از لوح تقدیر اعطایی به رئیس دانشگاه از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز رئیس هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره آمده است:

اینک به‌رسم سپاسگزاری از اهتمام مجدانه حضرت‌عالی در مدیریت کمیته دستگاهی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، برگزاری مرتب جلسات آن کمیته، مصوبات منتهی به برگزاری کرسی‌های تخصصی و ترویجی، ارتباط پیگیرانه و تعامل شایسته با هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، بدین‌وسیله «تقدیرنامه کمیته دستگاهی برتر در حوزه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» به جناب‌عالی اعطا می‌گردد.

تاریخ درج خبر: 1397/12/22 - ساعت درج خبر: ٠٨:٣٣ - شماره خبر: ٨٤٠٩ - تعداد بازدید: 302


خروج