• همایش و نشست ها


سامانه NEMA گزارش مجتمع از نظام های رتبه بندی دانشگاه ها و مجلات علمی سال 2018

سامانه«نما» ‌کوشش کرده است تا نتایج نظام‌های گوناگون رتبه‌بندی جهانی را پایش کند و گزارش‌های کاربردی را در اختیار سیاست‌گذاران بگذارد. این سامانه جایگاه موسسه و دانشگاه های ایرانی را در نظام های فراگیر رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۸ ارائه داده است افزون برآن، سامانه«نما» می کوشد نتایج نظام‌های گوناگون جهانی را برای سنجش نشریات ارزیابی کند و گزارش‌های کاربردی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.

 


رتبه بندی دانشگاه های ایران براساس نظم رتبه بندی ROUND 2018

 


رتبه بندی جهانی و شمار استنادی دانشگاه های ایرانی برپایه استناد "گوگل اسکالر"

تاریخ درج خبر: 1398/02/30 - ساعت درج خبر: ١٨:٠٥ - شماره خبر: ٨٩١٨ - تعداد بازدید: 127


خروج