• همایش و نشست ها


همایش بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل مهر ماه سال‌جاری برگزار می گردد

حقوق بین‌الملل محصول همگرایی و همه جانبه‌گرایی است، یکجانبه‌گرایی اگرچه در همه موارد یک امر نامشروع و خلاف قواعد حقوقی تلقی نمی‌شود، اما خلاف روح، ارزش‌ها و اهدافی است که حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای هردو دنبال می‌کنند

دکتر علومی یزدی دبیر علمی همایش بین المللی : بدیهی است که دولت‌ها در چارچوب قواعد ملی خود مجازند استانداردها و قوانین خاص خود را وضع و در محدوده سرزمین و قلمرو خود آنها را به اجرا گذارند، اما زمانی که محدوده اجرا یا اثرگذاری تصمیمات ملی به فراتر از قلمروی موضوعی یا سرزمینی دولت‌ها تسری می‌یابند، دولت‌ها و موضوعات متأثر امکان مداخله و اظهارنظر در فرایند وضع و تثبیت آن قوانین و هنجارها را نداشته‌اند، یکجانبه‌گرایی چهره منفی و ضد ارزشی خود را به نمایش می‌گذارد. گزارش گروه کاری کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۹ در مورد اقدامات یکجانبه دولت‌ها تنظیم شده است در این گزارش در مورد اقدامات یکجانبه‌ای که منشأ اثرات حقوقی بین‌المللی هستند تصریح شده که اصل مسلمی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند تعهداتی را بر دیگر دولت‌ها یا سایر موضوعات حقوق بین‌الملل بدون رضایت آنها تحمیل کند. اقدامات و تصمیمات یکجانبه حتی با اهداف و مقاصد موجهی چون حمایت از محیط زیست نیز هیچگاه مورد پذیرش جامعه حقوقی بین‌المللی نبوده است

پژوهشگران و صاحبنظران داخلی و خارجی برای مشارکت در برگزاری این همایش می توانند مقالات خود را تا نیمه شهریورماه سال جاری به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه به نشانی الکترونیکی uil@atu.ac.ir  ارسال نمایند.


 

تاریخ درج خبر: 1398/06/02 - ساعت درج خبر: ١٠:٤٦ - شماره خبر: ٩٤٥٩ - تعداد بازدید: 609


خروج