• همایش و نشست ها


اقتضائات اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

باهدف ارج نهادن به حقوق مالکیت فکری اشخاص و اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

تاریخ درج خبر: 1397/03/06 - ساعت درج خبر: ١٨:٤٣ - شماره خبر: ٦٢٦٤ - تعداد بازدید: 1037


خروج